Vakantie tijd. Tijd voor jezelf en tijd voor elkaar. Om te ontspannen, uit te rusten, op te frissen, nieuwe ervaringen en inspiratie op te doen. Tijd ook om weer eens echt in gesprek te gaan met elkaar. Niet over de dagelijkse beslommeringen, maar over dat wat je werkelijk aan het hart gaat. Voer het gesprek dat je de afgelopen periode hebt laten zitten, uit angst voor een negatieve uitkomst. Gevoelige zaken worden vaak onder het vloerkleed geschoven, door gebrek aan tijd en nog vaker door gebrek aan moed. Dat kan best een tijdje goed gaan. Bij wezenlijke zaken en relaties kan het echter onderhuids gaan etteren, met alle gevolgen van dien. Een belangrijke relatieregel is dan ook: houd het schoon. Relatieproblemen ontstaan en verergeren vaak doordat het lastige gesprek niet gevoerd wordt wanneer dat nodig is. Het voeren van moedige gesprekken versterkt juist de relatie, zowel in je privéleven als op het werk. Dit stappenplan kun je als leidraad gebruiken:

  1. Erken dat een moedig gesprek nodig is. Dit is het geval als de relatie belangrijk voor je is en je belangrijke informatie of gevoelens wilt delen met de ander.
  2. Neem je verwachtingen en intenties onder de loep. Het gaat bij een moedig gesprek niet om het dumpen van je negatieve lading of je gelijk halen, maar om het verbeteren van de relatie.
  3. Nodig de ander uit voor dit gesprek. Bijvoorbeeld door “Ik wil graag iets met je delen, daarom wil ik met je praten”. Vat het niet persoonlijk op als de ander nee zegt, maar vraag wanneer het wel kan, omdat dit belangrijk voor je is.
  4. Spreek basisregels af en houd je daaraan, vooral als de emoties hoog kunnen oplopen. Bijvoorbeeld “Ik wil iets met je delen. Wil je eerst naar me luisteren. Als je daarna wilt reageren, zal ik naar jou luisteren”. Spreek af dat je in geen geval gaat schelden of elkaar verwijten gaat maken. Als de emoties te hoog oplopen, kun je een time-out nemen en afspreken wanneer je verder praat met elkaar.
  5. Wees bereid om te luisteren naar de ander. Stel je open en luister daadwerkelijk naar wat de ander te zeggen heeft. Luister ook naar zaken die je liever niet hoort.
  6. Ga niet uit van veronderstellingen. Wees bereid om het mis te hebben over wat jij dacht dat de ander zou zeggen, denken, voelen of doen.
  7. Maak afspraken over de volgende stap. Schep helderheid over hoe jullie verder gaan.

Een moedig gesprek kan je meest dierbare relaties versterken. Zodat de relatie zich ontwikkelt, in plaats van ingewikkeld is. Daar is moed voor nodig. Het Engelse woord voor moed: ‘courage’, stamt af van het franse ‘coeur’, wat hart betekent. Recht vanuit het hart jouw waarheid spreken en oprecht luisteren naar het hart van ander. Zo kan wrijving glans geven en de verbinding worden hersteld. Samen op of in een terras/strand/bergtop/boot/tent/tuin/auto/kantoor wordt dan stukken gezelliger!