Vertrouwen is de basis in alle relaties. Als het vertrouwen wordt geschonden, dan raakt de relatie haar fundament kwijt. Vertrouwen krijg je door betrouwbaar te zijn: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Iemand je vertrouwen geven is een geschenk. Het schenken van vertrouwen brengt echter ook risico’s met zich mee. Een mooie illustratie is het filmpje ‘trust fall fail’, waar twee zusjes onder toeziend oog van hun filmende vader de ‘trust fall’ doen.

Zus valt, met gesloten ogen en in vol vertrouwen, naar voren op haar gezicht in plaats in de armen van haar zus die achter haar staat. Dit is precies wat er vaak misgaat in relaties. De verwachtingen komen niet uit. Je dacht dat je collega je zou steunen in het overleg, maar als het er op aan komt houdt hij zijn mond. Je verwachtte dat hij je het geleende geld zou terugbetalen, maar je wacht nog steeds op je geld. Je verwachtte dat zij je bericht zou beantwoorden, maar je hebt nog steeds niets van haar gehoord. Verwachtingen die niet uitkomen zorgen voor verstoringen in de relatie. Verwachtingen worden vaak niet duidelijk uitgesproken. De ander weet echter niet als vanzelf wat jij van hem of haar verwacht. Als jij de ander vraagt jou te helpen, dan is het handig om expliciet aan te geven wat je precies aan hulp nodig hebt. Anders krijg je misschien hulp waar je niet mee geholpen bent. Zo vroeg een vrouw haar man om meer aandacht. Hij deed zijn best en bracht iedere week een klein cadeautje voor haar mee. Ze was echter nog steeds in hem teleurgesteld. Zij verwachtte namelijk dat hij haar meer zou aanraken. Meer aandacht betekent voor haar dus iets anders dan voor hem. Ga ook niet uit van de veronderstelling dat jij wel weet wat de ander van jou verwacht. De vrouw deed namelijk ook haar best om het haar man naar de zin te maken, en schreef lieve briefjes voor hem. Dat vond hij wel leuk, maar veel liever had hij dat zij met hem meeging naar de film.

Onuitgesproken verwachtingen zijn de oorzaak van veel relatieleed. Ook in werkrelaties ontstaat relatievervuiling door onvervulde verwachtingen. Denk eens aan de effecten van onbeantwoorde e-mails, te late leveringen of betalingen, of bijvoorbeeld een beloofde loonsverhoging die niet wordt nagekomen. Doe wat je zegt, zeg wat je doet en maak duidelijk wat je van elkaar verwacht. Zo voorkom je verstoringen in de relatie en daarmee al het opruimwerk dat nodig is om het vertrouwen te herstellen. Want voor vertrouwen geldt nog steeds: het komt te voet en gaat te paard.

Bronnen:
Goede relaties werken zo! M. Stakelbeek
De vijf talen van liefe – Gary Chapman