Een van mijn gouden relatieregels is: "Houd het schoon". In de relaties die ik begeleid, kom ik veel relatievervuiling tegen. Als de ruimte tussen twee mensen "vervuild" is, slibt de relatie dicht. Zoals een ader die dichtslibt waardoor het bloed er niet meer door kan...

Lees meer